DAŇOVÁ EVIDENCE
ÚČETNICTVÍ
VYPRACUJEME
ZAJISTÍME
DAŇOVÝ KALENDÁŘ, BŘEZEN 2017
01.
daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016
odvody z loterií a jiných podobných her podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2016
13.
spotřební daň splatnost daně za leden 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
daň z příjmu čtvrtletní záloha na daň
20.
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmů elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016
27.
spotřební daň splatnost daně za leden 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2017 (pokud vznikl nárok)
spotřební daň daňové přiznání za únor 2017
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2017
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za únor 2017
daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za únor 2017
daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za únor 2017
31.
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2017
“Jediná věc, větší než sílá lidské mysli, je odvaha lidského srdce.”

- John Forbes NASH -

Copyright © 2017
Všechna práva jsou vyhrazená.