DAŇOVÁ EVIDENCE
ÚČETNICTVÍ
VYPRACUJEME
ZAJISTÍME
DAŇOVÝ KALENDÁŘ, KVĚTEN 2017
02.
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2017
10.
spotřební daň splatnost daně za březen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
22.
daň z příjmu měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.
spotřební daň splatnost daně za březen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2017 (pokud vznikl nárok)
spotřební daň daňové přiznání za duben 2017
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2017
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za duben 2017
daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za duben 2017
daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za duben 2017
31.
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2017
daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
daň z nemovitých věcí splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
“Jediná věc, větší než sílá lidské mysli, je odvaha lidského srdce.”

- John Forbes NASH -

Copyright © 2017
Všechna práva jsou vyhrazená.