DAŇOVÁ EVIDENCE
ÚČETNICTVÍ
VYPRACUJEME
ZAJISTÍME
DAŇOVÝ KALENDÁŘ, ČERVENEC 2017
03.
daň z příjmu podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
10.
spotřební daň splatnost daně za květen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
17.
daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2017
20.
daň z příjmu měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS
25.
odvod z loterií a jiných podobných her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2017
spotřební daň splatnost daně za květen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2017 (pokud vznikl nárok)
spotřební daň daňové přiznání za červen 2017
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2017
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2017
daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za červen 2017
daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za červen 2017
31.
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2017
“Jediná věc, větší než sílá lidské mysli, je odvaha lidského srdce.”

- John Forbes NASH -

Copyright © 2017
Všechna práva jsou vyhrazená.