DAŇOVÁ EVIDENCE
ÚČETNICTVÍ
VYPRACUJEME
ZAJISTÍME
DAŇOVÝ KALENDÁŘ, ČERVENEC 2018
02.
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2018
daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
10.
spotřební daň splatnost daně za květen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
16.
daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2018
20.
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.
daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2018
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2018
daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018
daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2018
spotřební daň splatnost daně za květen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň daňové přiznání za červen 2018
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2018 (pokud vznikl nárok)
30.
Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
31.
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2018
“Jediná věc, větší než sílá lidské mysli, je odvaha lidského srdce.”

- John Forbes NASH -

Copyright © 2017
Všechna práva jsou vyhrazená.