DAŇOVÁ EVIDENCE
ÚČETNICTVÍ
VYPRACUJEME
ZAJISTÍME
DAŇOVÝ KALENDÁŘ, ŘÍJEN 2018
01.
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2018
10.
spotřební daň splatnost daně za srpen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
16.
daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2018
20.
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
22.
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.
daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2018
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2018
daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018
daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2018
spotřební daň splatnost daně za srpen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň daňové přiznání za září 2018 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2018 (pokud vznikl nárok)
31.
daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2018
“Jediná věc, větší než sílá lidské mysli, je odvaha lidského srdce.”

- John Forbes NASH -

Copyright © 2017
Všechna práva jsou vyhrazená.