DAŇOVÁ EVIDENCE
ÚČETNICTVÍ
VYPRACUJEME
ZAJISTÍME
DAŇOVÝ KALENDÁŘ, PROSINEC 2017
11.
spotřební daň splatnost daně za říjen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2017, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
20.
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27.
spotřební daň splatnost daně za říjen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2017 (pokud vznikl nárok)
spotřební daň daňové přiznání za listopad 2017
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2017
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2017
daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za listopad 2017
daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za listopad 2017
“Jediná věc, větší než sílá lidské mysli, je odvaha lidského srdce.”

- John Forbes NASH -

Copyright © 2017
Všechna práva jsou vyhrazená.