DAŇOVÁ EVIDENCE
ÚČETNICTVÍ
VYPRACUJEME
ZAJISTÍME
DAŇOVÝ KALENDÁŘ, LEDEN 2018
02.
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2017
09.
spotřební daň splatnost daně za listopad 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
20.
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
22.
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.
spotřební daň splatnost daně za listopad 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
25.
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2017
daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2017
spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2017
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2017 (pokud vznikl nárok)
31.
biopaliva hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2017
daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2018
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2017
“Jediná věc, větší než sílá lidské mysli, je odvaha lidského srdce.”

- John Forbes NASH -

Copyright © 2017
Všechna práva jsou vyhrazená.